วิเคราะห์ bitcoin วันนี้

1 Article
0 10
18
Toto Editor
18 Min Read

เคยสงสัยไหม กราฟบิทคอยน์มีวิธีวิเคราะห์อย่างไร แตกต่างจากกราฟในตลาดอื่น ๆ ไหม มองเผิน ๆ รูปร่างหน้าตากราฟก็เหมือนกับกราฟตลาดหุ้นทั่ว ๆ ไป แต่เชื่อไหมว่ากราฟบิทคอยน์ มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรนำมาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจน ตามาดูกันเลย การวิเคราะห์กราฟบิทคอยน์ สามารถวิเคราะห์ได้เหมือนตลาดหุ้นทั่วไป แต่จะมีเพียงวิธีเข้าซื้อขาย และปัจจัยบางอย่างของบิทคอยน์เท่านั้นที่แตกต่างออกไป…