Fundamental

1 Article

Fundamental

0 153
7

แนวโน้มราคาคือทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟราคานี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบก็คือ… ทิศทางขาขึ้นหรือว่า Up Trend โดยการขึ้นนี้ทางเรามองด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นได้ชัดว่าราคานั้นมันคือการปรับตัวขึ้นโดยลักษณะของกราฟขาขึ้นก็จะมีจุดสูงสุดใหม่สูงกว่าจุดสูงสุดเก่าและมีจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าจุดต่ำสุดก็ต้องดูจากตัวภาพนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีจุดสูงสุดจะอยู่สูงกว่าจุดสูงสุดเก่าและจะมีจุดต่ำสุดใหม่สูงกว่าต่ำสุดเก่าอันนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้ว.. ส่วนรูปแบบที่ 2 ก็คือแนวโน้มขาลงเรียกว่า Down Trend กันบ้างแนวโน้มขาลงหรือจะเอาเธอนั้นจะแตกต่างจากแนวโน้มขาขึ้นโดยสิ้นเชิงก็คือว่าขาขึ้นนี่คือราคามันจะมีการปรับตัวขึ้นด้วยกันแนวโน้มขาลงก็คือว่าราคานั้นมีการปรับตัวลง หากเรามองด้วยตาเปล่าจริงๆแล้วก็รู้เลยว่านั่นคือนั้น ราคานั่นคือการกดตัวลงลักษณะของกราฟขาลงคือว่าจะมีจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่าและมีจุดต่ำสุดใหม่นั้นต่ำกว่าจุดต่ำกว่า จากได้ภาพที่เห็นได้ว่าราคานั้นอยู่ในแนวโนมขาลงเนื่องจากว่ามีจุดสูงสุดใหม่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเก่าและมีจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดเก่า.. แนวโน้มสุดท้ายก็คือแนวโน้มราคาเคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือว่า Side Way ก็คือราคานั้นมีการเคลื่อนที่ไปด้านข้างจากมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าหากราคาอยู่ในแนวโน้ม…