เทรดเดอร์(Trader)หรือนักเก็งกำไร คืออะไร ?

เทรดเดอร์(Trader) คืออะไร ?

เทรดเดอร์(Trader) คือ ผู้ที่ทำการค้าเพื่อซื้อ-ขาย สินทรัพย์ทางการเงิน ตราสารหนี้ หุ้น และ แลกเปลี่ยนสกุลเงินตลาด Forex (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา) Trader คือนักเก็งกำไร ไม่ได้จำกัดแค่ในการซื้อขายทรัพย์สินในกราฟหรือทางการเงินทั้งนั้น พ่อค้าขายของชำก็คือเทรดเดอร์เช่นกัน..

เทรดเดอร์ต่างคนก็จะตีความต่างกันออกไป ซึ่งการเป็นเทรดเดอร์ นั้นมีความแตกต่างกับตามกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในตลาดForex เทรดเดอร์ในตลาดนี้ จะไม่ถูกนับว่าเป็นนักลงทุนแต่เรียกว่าเทรดเดอร์ที่เป็นนักเก็งกำไรครับ..

ซึ่ง เทรดเดอร์ ในตลาด Forex จะมีความแตกต่างจาก เทรดเดอร์ทั่วไปเนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นมีความผันผวนที่สูง ทำให้มีการจำแนกประเภทของเทรดเดอร์ในตลาดนี้เป็นหลายประเภท

1.เทรดเดอร์สาย Fundamental เทรดเดอร์ใช้ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เช่น ปัจจัยเศรษฐกิจ ข่าวสาร สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

2.เทรดเดอร์สาย Skill เทรดเดอร์ใช้ข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เช่น ปัจจัยเศรษฐกิจ ข่าวสาร สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น

3.เทรดเดอร์วิเคราะห์ Trend เป็นการนำสถิติข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวโน้มในการคำนวนหาความน่าจะเป็นที่จะช่วยหาทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คาดการณ์ความเป็นไปได้นั่นเองครับ เช่นการใช้ Indicators ,price action,วิเคราะห์จากTrend เป็นต้น ซึ่งเทรดเดอร์ประเภทนี้จะเป็นที่นิยมในตลาด Forex อย่างมาก

4.เทรดเดอร์สายเดากราฟ สายนี้จะมั่วไม่คำนวน มักใช้อารมณ์ในการเทรด ไม่มีการวางแผน หวังเพื่อหากำไรได้มากๆหวังรวยเพียงชั่วข้ามคืนโดยการออกสุ่มมั่วว่าจะขึ้นหรือลงเพียงเท่านั้น.. ซึ่งเทรดเดอร์ประเภทนี้มีการถูกเปลี่ยนประเภทจาก 2 ประเภทด้านบนมาด้วยได้เช่นกัน หากไม่มีการควบคุมอารมณ์ หรือมีความมืออาชีพไม่เพียงพอก็จะทำให้มีอารมณ์เข้ามาร่วม อารมณ์อยากที่จะเอาคืนจากที่เสียไป การไม่ทำตามแผนทำให้เทรดเดอร์กลายเป็นนักพนันมามากต่อมากแล้ว

ความหมายของเทรดเดอร์ถูกตีความหมายต่างๆไปมากมายในยุคนี้ ไม่พ่อจะเป็นพ่อค้า หรือ นักบริหารความเสี่ยง ก็มีครับ ซึ่งเทรดเดอร์ในตลาดนี้บางส่วนทำให้เกิดชื่อเสีย มุมมองของคนไทยจึงมองด้านนี้ว่าเหมือนการเป็นนักพนัน แต่ในต่างประเทศอาชีพเทรดเดอร์ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ซึ่งในไทยยังไม่มี

Speed Up Forex จึงมองว่า อาชีพ Trader จะเป็นอาชีพที่เป็นเทรนของโลกในอนาคตและคิดว่าไทยในอนาคตก็ควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีกฏหมายรองรับด้วยเช่นกัน เพราะในยุคที่การค้าอิสระ Trader นั้นเป็นเทรนที่อาชีพนี้ถูกสร้างมาให้เข้ากับโลกทางการค้าในปัจจุบันและอนาคตยังไม่รู้ว่าอาชีพเทรดเดอร์จะเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกมากเท่าใด แต่ที่แน่ๆโอกาสนั้น อยู่ที่ใครจะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันได้เร็วกว่าและทำสำเร็จ เพราะฉะนั้นเทรดเดอร์จึงต้องเป็นผู้ที่บริหารเงิน และ บริหารความเสี่ยง ต่อการเก็งกำไร หรือ ลงทุนในส่วนต่างๆ สร้างวินัย สร้างระบบ กลยุทธ์ สร้างความสม่ำเสมอของสภาวะจิตใจที่มีสติดี ต่อตลาดนั้นๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Trader มืออาชีพ..

By Jittapat ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง