Price Action 12 แบบที่เกิดขึ้นบ่อยและแม่นยำสูง

รวม-Price-Action-12-แบบที่เกิดขึ้นบ่อยและแม่นยำสูง

Price Action 12 แบบยอดฮิต ที่เกิดขึ้นบ่อยและมีความแม่นยำค่อนข้างสูง สำหรับเทรดเดอร์สายแท่งเทียน ชอบความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพียงแค่จดจำและทำความเข้าใจ รูปแบบกราฟแท่งเทียนเพียงไม่กี่แบบเท่านั้น ก็สามารถใช้ทำกำไรในตลาด Forex ได้แบบไม่รู้จบ

ทำไมต้องเทรดด้วย Price Action เพราะมีความเรียบง่าย เกิดขึ้นได้ทุกวัน และ12 แบบ ต่อไปนี้ นับว่าเป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาเทรดเดอร์ ท่องจำไว้สามารถนำไปใช้ได้ทันที ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย

Price Action 12 แบบ ที่เกิดขึ้นบ่อย

สัญญาณขาขึ้น 6 แบบ

1. เอ็นกัลฟิง (Engulfing) จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่ง โดยแท่งที่สองจะมีความยาวปกคลุมทั้งจุดต่ำสุดและสูดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า เมื่อกราฟเป็นแนวโน้มขาลง แล้วเกิดรูปแบบ เอ็นกัลฟิง (Engulfing) แท่งที่สองปกคลุมโดยสมบูรณ์แบบ เป็นสัญญาณขาขึ้น ให้เทรดเดอร์หาจังหวะเข้าเทรดในฝั่ง Buy

2. มอร์นิง สตาร์ (Morning Star) ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งแรกจะเคลื่อนที่ลงมาด้วยแท่งสีแดง และแท่งที่ 2 เกิดขึ้นเป็นรูปแบบ ดาวโดจิ หรือเป็นแท่งสั้น ๆ ที่ยังไม่มีทิศทาง และแท่งที่ 3 มีแรงซื้อกลับเข้ามา และราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิดของแท่งที่ 1 เมื่อแท่งเทียนปิดโดยสมบูรณ์ถือว่าเป็นสัญญาณในฝั่ง Buy

3. ทาวเวอร์ บ๊อทท่อม (Tower Bottom) เป็นกลุ่มแท่งเทียน จะคล้าย ๆ กับ มอร์นิง สตาร์ แต่จะมีแท่งเทียนสั้น ๆ เพิ่มเข้ามาอีก เมื่อจบแท่งเทียนขาลงเป็นสีแดง แท่งต่อมาเกิดเป็นดาวโดจิ อีก 3 แท่ง สัญญาณนี้บ่งบอกถึงกราฟยังไม่มีทิศทาง นั่นแสดงว่าทิศทางขาลงอาจจะหมดไปแล้ว และมีแท่งเทียนแท่งที่ 5 เป็นแท่งสีเขียวยาวเต็มแท่ง นั่นแสดงว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามา และแท่งเทียนสีเขียวปิดเหนือราคาเปิดของแท่งที่ 1 เมื่อราคาปิดโดยสมบูรณ์ถือว่าเป็นสัญญาณในฝั่ง Buy

4. ทู ริเวอร์ซอล (Tow Reversal) เป็นแท่งเทียน 2 แท่ง ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน เมื่อกราฟในทิศทางขาลงได้ปิดแท่งเทียนสีแดง และทันใดนั้นได้มีแท่งเทียนสีเขียวสวนกลับขึ้นมา นั่นหมายถึงว่ามีแรงเทขาย และมีแรงซื้อกลับเข้ามาในทิศทางตรงกันข้ามในปริมาณเท่ากัน เป็นไปได้ที่บริเวณนี้อาจจะมีเทรดเดอร์รอซื้ออยู่ หรือไม่ยอมให้ราคาผ่านไปได้แน่ และนี่จึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Buy

5. แฮมเมอร์ (Hammer) เป็นแท่งเทียนที่มีรูปร่างเสมือนฆ้อน มีไส้ยาวมากกว่าสองเท่าของเนื้อเทียน เมื่อกราฟเป็นทิศทางขาลง อยู่ ๆ เกิดมีแรงซื้อกลับข้ามาอย่างรวดเร็วทิ้งไส้เทียนยาวและราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แสดงให้เห็นว่ามีแรงซื้อบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก และไม่ยอมให้ราคาผ่านไปได้ จึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Buy

6. อินเวิร์ท แฮมเมอร์ (Invert Hammer) รูปแบบคล้ายกับฆ้อน แต่เป็นฆ้อนกลับหัว จากกราฟในฝั่งขาลง และมีการต่อสูงของแท่งเทียนทั้งสองฝั่ง และในที่สุดฝั่งซื้อก็ชนะ จึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Buy

สัญญาณขาลง 6 แบบ

1. เอ็นกัลฟิง (Engulfing) จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่ง โดยแท่งที่สองจะมีความยาวปกคลุมทั้งจุดต่ำสุดและสูดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า เมื่อกราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น แล้วเกิดรูปแบบ เอ็นกัลฟิง (Engulfing) แท่งที่สองปกคลุมโดยสมบูรณ์ทั้งหมด หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลืนกิน เป็นสัญญาณขาลง ให้เทรดเดอร์หาจังหวะเข้าเทรดในฝั่ง Sell

2. อีฟนิง สตาร์ (Evening Star) ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งแรกจะเคลื่อนที่ขึ้นมาด้วยแท่งสีเขียว และแท่งที่ 2 เกิดขึ้นเป็นรูปแบบ ดาวโดจิ หรือเป็นแท่งสั้น ๆ ที่ยังไม่มีทิศทาง และแท่งที่ 3 มีแรงขายกลับเข้ามา และราคาปิดอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งที่ 1 เมื่อแท่งเทียนปิดโดยสมบูรณ์ถือว่าเป็นสัญญาณในฝั่ง Sell

3. ทาวเวอร์ ท็อป (Tower Top) เป็นกลุ่มแท่งเทียน จะคล้าย ๆ กับ อีฟนิง สตาร์ แต่จะมีแท่งเทียนสั้น ๆ เพิ่มเข้ามาอีก เมื่อจบแท่งเทียนขาขึ้นเป็นสีเขียว แท่งต่อมาเกิดเป็นดาวโดจิ อีก 3 แท่ง สัญญาณนี้บ่งบอกถึงกราฟยังไม่มีทิศทาง นั่นแสดงว่าทิศทางขาลงอาจจะหมดไปแล้ว และมีแท่งเทียนแท่งที่ 5 เป็นแท่งสีแดงยาวเต็มแท่ง นั่นแสดงว่ามีแรงขายกลับเข้ามา และแท่งเทียนสีแดงปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งที่ 1 เมื่อราคาปิดโดยสมบูรณ์ถือว่าเป็นสัญญาณในฝั่ง Sell

4. ทู ริเวอร์ซอล (Tow Reversal) เป็นแท่งเทียน 2 แท่ง ที่มีขนาดเท่า ๆ กัน เมื่อกราฟในทิศทางขาขึ้นได้ปิดแท่งเทียนสีเขียว และทันใดนั้นได้มีแท่งเทียนสีแดงสวนกลับลงมา นั่นหมายถึงว่ามีแรงเทซื้อ และมีแรงขายกลับเข้ามา ในทิศทางตรงกันข้างในปริมาณเท่ากัน เป็นไปได้ที่บริเวณนี้อาจจะมีเทรดเดอร์รอขายอยู่ หรือไม่ยอมให้ราคาผ่านไปได้ และนี่จึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Sell

5. แฮงกิง แมน (Hanging Man) เป็นแท่งเทียนที่มีรูปร่างเสมือนคนผูกคอ มีไส้ยาวมากเป็นสองเท่าของเนื้อเทียน เมื่อกราฟเป็นทิศทางขาขึ้น อยู่ ๆ เกิดมีแรงกลับข้ามาอย่างรวดเร็วทิ้งไส้เทียนยาวและราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด เสมือนมีการต่อสูงของแท่งเทียนทั้งสองฝั่ง และฝั่ง Sell ชนะจึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Sell

6. อินเวิร์ท แฮ๊งกิงแมน (Invert Hanging Man) รูปแบบคล้ายคนผูกคอแต่กลับหัว เป็นการต่อสูงของแรงซื้อและแรงขาย แต่ท้ายที่สุดก็ทิ้งไส้ยาวไว้ด้านบน เสมือนว่ามีแรงเทขายอย่างมหาศาล จึงเป็นสัญญาณในฝั่ง Sell

Price Action 12 แบบ ที่เกิดขึ้นบ่อย และมีความแม่นยำสูงพอสมควร จะได้ผลดีควรใช้กับแนวรับแนวต้าน และหากเกิดในฝั่งเดียวกับเทรนจะยิ่งแม่นยำมากยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบง่าย ๆ จำได้ไม่ยากและเกิดขึ้นบ่อย เทรดเดอร์สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ได้ทุกรูปแบบ รับรองว่าจะมีกำไรจากรูปแบบแท่งเทียนนี้ อย่างแน่นอน

By Kritthakorn ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง