แท่งเทียนกลับตัว มีนัยยะสำคัญอะไร ?

แท่งเทียนกลับตัว

แท่งเทียนกลับตัวจุดเข้าทำกำไรของเทรดเดอร์สายแท่งเทียน แน่นอนว่ารูปแบบของการกลับตัวแท่งเทียนมีมากมายหลายรูปแบบมาก ๆ แต่ว่าจะมีเพียงไม่กี่รูปแบบเท่านั้น ที่เกิดขึ้นบ่อย และโอกาสที่จะกลับตัวสูง ก่อนนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจอย่างเจาะลึก และมีการวางแผนก่อนการเทรดอย่างชัดเจน

ทำไมต้องแท่งเทียนกลับตัว ?

เนื่องจากกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ มีมากมายหลายกลยุทธ์ และมีสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจกับกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ดี นั่นก็คือ แท่งเทียนกลับตัว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงใช้เป็นสัญญาณในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการเปิดออเดอร์

การใช้แท่งเทียนกลับตัวให้ได้ผล ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เทรดด้วยกลยุทธ์ที่ถนัด ในโซนที่คาดว่าจะกลับตัว เทรดเดอร์รอจังหวะที่สำคัญนั่นก็คือ รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟจะกลับตัวจริงหรือไม่ เพราะแท่งเทียนเป็นข้อมูลที่เรียลไทม์ เมื่อกราฟแท่งเทียนปิดตัวแล้ว เป็นรูปแบบการกลับตัวที่สมบูรณ์ จึงตัดสินใจทำการเปิดออเดอร์

โมเมนตั้มกับแท่งเทียนกลับตัว สังเกตจากอะไร ?

ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ ก็คือ แรงของกราฟแท่งเทียนในทิศทางนั้น ๆ เช่น กราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น ทันใดนั้นแท่งเทียนสีเขียวกลับค่อย ๆ สั้นลง ๆ หลาย ๆ แท่งในระหว่างเดียวกันแท่งเทียนสีแดง เริ่มจะมีแท่งที่ยาวขึ้นเรื่อย ๆ นั่นแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นเริ่มอ่อนแรง เมื่อมีรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ นั่นแสดงว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้จริงสูงถึง 80% เลยทีเดียว

ทุกการกลับตัวของกราฟ มักจะมีร่องรอยเสมอ ถ้าลองพิจารณาดูให้ดี จะเห็นว่ามีแท่งเทียนบางอย่างที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณให้ทราบแล้วว่า จะเริ่มมีการกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทางของแล้วโน้มแล้ว

ดังนั้นเมื่อกราฟเดินทางมาถึงปลายเทรนหรือโมเมนตั้มเริ่มลดน้อยลง และบริเวณนั้น ๆ เป็นโซนแนวรับแนวต้านเดิม ให้เริ่มมองหาสัญญาณจากแท่งเทียนได้เลย

ตัวอย่างแท่งเทียนกลับตัวที่พบบ่อย

1. รูปแบบค้อนและคนแขวนคอ (Hammer / Hanging Man Line) แท่งเทียนที่มีลำตัวเล็ก และไส้เทียนยาว สามารถบอกได้ว่าแนวโน้มอยู่ในสภาวะใด เป็นสัญญาณที่จะกลับตัวขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับว่าอยู่บริเวณไหนของตลาด เช่น ถ้าอยู่ในแนวโน้มขาลง จะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าขาลงใกล้สิ้นสุดแล้ว รูปแบบค้อนและคนแขวนคอ มีลักษณะดังนี้ ลำตัวของแท่งเทียนอยู่บนยอดสูงสุด หรือต่ำสุดของแนวโน้ม ไส้เทียนจะต้องยาวเป็น 2 เท่าของลำตัวแท่งเทียน

2. รูปแบบกลืนกิน (Engulfing Pattern) รูปแบบกลืนกินเป็นสัญญาณการกลับตัวของตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 เล่มที่มีสีตรงข้ามกัน ลักษณะของรูปแบบกลืนกิน ตลาดต้องอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน แท่งเทียนเล่มที่ 2 ประกอบกับเป็นรูปแบบกลืนกิน ลำตัวของแท่งเทียนเล่มที่ 2 จะต้องครอบคลุมแท่งเทียนเล่มแรกได้ทั้งหมด

3. เมฆดำปกคลุม/รูปแบบทิ่มแทง (Dark Cloud Cover/Piercing Pattern) ประกอบไปด้วยแท่งเทียน 2 เล่ม เช่นเดียวกับรูปแบบของแท่งกลืนกิน แท่งเทียนเล่มแรกจะเป็นแท่งเทียนที่มีลำตัวยาวตามมาด้วยแท่งเทียนเล่มที่ 2 ที่มีราคาเปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งเทียนเล่มแรก รวมทั้งไส้เทียนด้วยและมีราคาปิดเกินกว่า 50% ของแท่งก่อนหน้า

รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว ถูกใช้กันมาอย่างยาวนาน เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกราฟแท่งเทียน โดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นวิธีบันทึกราคาข้าว และได้สังเกตเห็นว่ามีรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ตั้งแต่อดีตจนมาถึงทุกวันนี้

แท่งเทียนกลับตัว มีมากมายหลายรูปแบบ เกิดขึ้นบ่อย ๆ ดั่งที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า ทุกการกลับตัวของกราฟ จะมีร่องรอยบางสิ่งบางอย่างให้ได้เข้าไปสังเกต รูปแบบบางอย่างเราอาจจะไม่รู้จัก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยถูกบันทึกเป็นทฤษฎี ดังนั้นการเฝ้าสังเกตรูปแบบของแท่งเทียน การเคลื่อนไหวของราคา มีประโยชน์เป็นอย่างมากกว่าการท่องจำ เพราะจะทำให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งกว่า

แท่งเทียนกลับตัวที่มีนัยสำคัญมากที่สุด นั่นก็คือแท่งเทียนในไทม์เฟรมใหญ่ เพราะในไทม์เฟรมใหญ่ เช่น TF Day แท่งเทียนได้บันทึกทุกอย่าง ทั้งแรงซื้อแรงขาย ข่าวสาร ความโลภ ความกลัว ไว้ทั้งหมดในแท่งเทียน 1 เล่มแล้ว จึงเชื่อได้ว่า รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวใน TF Day มีความน่าจะเป็นมากที่สุด และมีความแม่นยำกว่าไทม์เฟรมเล็ก ๆ แน่นอน

การใช้แท่งเทียนกลับตัวให้ปลอดภัย ไม่ใช่เพียงว่าจะรอแท่งเทียนกลับตัวเพื่อหวังเมื่อจบเทรดเท่านั้น การเทรดในตลาด Forex แน่นอนว่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะจบเทรดเมื่อไหร่ ถ้าเข้าด้วยแท่งเทียนกลับตัวโดยสวนเทรนใหญ่ จึงเป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่ง

ดังนั้น การจะเทรดแท่งเทียนกลับตัวให้ปลอดภัย ควรเทรดตามเทรนใหญ่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์รู้อยู่แล้วว่ากราฟจะไม่วิ่งเป็นเส้นตรง โดยจะเคลื่อนที่เป็นเสมือนคลื่น และเห็นว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้น จึงควรรอให้กราฟย่อตัวลงมา แล้วเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวไปยังแนวโน้มเดิม เข้าจุดนี้จะปลอดภัยมากที่สุด การเทรดด้วยแท่งเทียนกลับตัวไม่ยาก อยู่ที่นำไปปรับใช้ สามารถใช้ได้กับทุกกลยุทธ์ และอย่าลืมว่าควรเทรดทางเดียวกับเทรนหรือแนวโน้มใหญ่เท่านั้น

By Kritthakorn ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง