เทรดง่ายได้กำไรเร็ว ด้วย Price Action

Price Action คืออะไร

ทำไม Price Action จึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนไม่ควรมองข้าม การวิเคราะห์กราฟไม่ว่าจะใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ใด มักจะต้องมีเรื่อง Price Action มาเกี่ยวข้องเสมอ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในการเทรด เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนคงจะเคยสงสัยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บทความนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Price Action และการนำไปใช้ให้ได้อย่างมืออาชีพกัน

Price Action คือ อะไร?

Price action คือ การเคลื่อนที่ของราคา โดยเทรดเดอร์ใช้ข้อมูลจากตรงนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ไม่จำกัดไว้เพียงกราฟแท่งเทียนอย่างเดียว กราฟในรูปแบบอื่น ๆ ก็นับว่าเป็น Price Action เช่นเดียวกัน เพราะเทรดเดอร์ที่เทรดโดยการวิเคราะห์จาก Price Action ก็คือการวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของราคา หรือพฤติกรรมราคาจากกราฟนั่นเอง

การเทรดด้วย Price Action ก็คือการเทรดโดยอาศัยพฤติกรรมราคา ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจน โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมเทรดโดยอาศัย Price Action เพียงอย่างเดียว แต่จะวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน อินดิเคเตอร์ เส้น MA เป็นต้น

Price Action

การใช้ Price Action ในการเทรดจึงสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

  • วิเคราะห์กราฟจากแนวรับแนวต้าน กราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมีการย่อตัวลงมาใกล้โซนแนวรับ พร้อมเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวขึ้น เทรดเดอร์จึงหาจังหวัดเข้าซื้อ
  • วิเคราะห์กราฟจากอินดิเคเตอร์ เมื่อสัญญาณจากอินดิเคเตอร์กำลังบอกว่า กราฟอาจจะมีการกลับตัวให้เตรียมหาจังหวะเข้าซื้อ เทรดเดอร์ก็จะรอให้เกิด Price Action หรือแท่งเทียนกลับตัว เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าออเดอร์ เมื่อแท่งเทียนปิดตัวเกิดขึ้นตามรูปแบบอย่างสมบูรณ์ จึงทำการเปิดออเดอร์ซื้อขาย
  • วิเคราะห์จากการเกิด Price Action ในทามเฟรมใหญ่ เช่น ในทามเฟรม Day เกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวใกล้กับโซนแนวรับแนวต้าน เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ากราฟจะกลับตัวอย่างแน่นอน จึงย่อทามเฟรมไปที่ H1 เพื่อรอให้เกิด Price Action ในทามเฟรม H1 เพื่อเป็นการยืนยันในการเปิดออเดอร์อีกครั้ง ก็สามารถทำได้

จะเห็นได้ว่าการเทรดโดยใช้ Price Action สามารถนำไปปรับใช้ได้กับกลยุทธ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะชนะในการเทรด เทรดเดอร์เองควรศึกษาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของแท่งเทียน ไม่แนะนำเพียงแค่ท่องจำหรือจำรูปแบบการกลับตัวเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ลองนำแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาเพื่อไปปรับใช้ ดังนี้

อาจารย์ใหญ่ในสายเทคนิค ถ้าพูดถึงท่านนี้คงจะไม่มีเทรดเดอร์คนไหนไม่รู้จัก คนที่ชื่อ Charles Henry Dow ผู้ที่เป็นเจ้าของทฤษฎีดาว ได้สังเกตุพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และทำการบันทึกจนกระทั่งมีผู้นำแนวคิดไปสร้างเป็นทฤษฎี Dow Theory ได้กล่าวไว้ว่า กราฟไม่เคยวิ่งเป็นเส้นตรง มีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของคลื่น และมีรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ และก็เป็นความจริงแน่นอน เมื่อลองนำสิ่งนี้มาปรับใช้กับกราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนในทามเฟรมใหญ่ เช่น ทามเฟรม Day เป็นแท่งสีเขียว ราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด หรือราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดในช่วงเวลาหนึ่งวัน โดยให้ความหมายที่หลายคนเข้าใจง่าย ๆ คือ แรงซื้อมากกว่าแรงขาย หรือกราฟกำลังขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเทรดเดอร์ลองย่อทามเฟรมลงมาดูที่ H1 หรือเล็กกว่านั้น เทรดเดอร์จะเห็นว่ากราฟ เป็นกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การวิเคราะห์ Price Action มีหลายทฤษฎี ทั้งตำราของญี่ปุ่นเองและตำราของฝรั่ง ก็จะมีรูปแบบแท่งเทียนและชื่อที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้เข้าในพฤติกรรมของราคาที่แท้จริง แนะนำว่าให้ย่อกราฟลงไปดูทามเฟรมที่เล็กลง เพื่อที่จะได้เห็นการเคลื่อนที่ของราคาที่แท้จริง ไม่ใช่มโนว่าเกิดแท่งเทียนรูปแบบนี้จะกลับตัว เมื่อถึงเวลาแล้วไม่กลับตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ก็เจ็บหนักตาม ๆ กัน

สาเหตุที่ Price Action ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากกาวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของราคา นั่นคือราคาจริงในปัจจุบัน ต่างจากอินดิเคเตอร์ที่ต้องรอให้แท่งราคาปัจจุบันปิดก่อน แล้วจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นเส้นหรือสัญญาณในการเทรด แต่ทั้งนี้ไม่มีอะไร 100% จึงควรนำไปวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ชนะในการเทรดแต่ละครั้ง

ข้อควรระวังในการเทรดโดยใช้ Price Action ไม่ว่าจะเทรดโดยกราฟแท่งเทียนกลับตัว หรือแท่งเทียนต่อเนื่องก็ตาม ก่อนเข้าเทรดควรรอให้แท่งราคาปิดเป็นที่เรียบร้อยก่อน เพื่อยื่นยันว่าแรงซื้อหรือแรงขายฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่า เพราะถ้าเข้าเทรดโดยเห็นแท่งเทียนยาวคิดว่าแนวโน้มชัดเจน และเมื่อใกล้จบแท่งกลับมีแรงอีกฝั่งหนึ่งตีย้อนกลับมา อาจจะทำให้เสียหายต่อพอร์ตได้

Price Action ถ้าเข้าใจสถานการณ์ไหนก็เทรดได้ เพราะตลาด Forex มีความผันผวนที่สูง การท่องจำอาจจะใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ถ้าเข้าใจรูปแบบการวิ่งโดยการสังเกตุการเคลื่อนที่ของราคา อ้างอิงค์จากทฤษฎีดาว ตามที่แนะนำไปแล้วในข้างต้น เชื่อว่าจะสามารถวิเคราะห์กราฟได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำกำไรจากการเทรดได้อย่างแน่นอน

By Kritthakorn ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง