ทำไม Price Action จึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนไม่ควรมองข้าม การวิเคราะห์กราฟไม่ว่าจะใช้เทคนิคหรือกลยุทธ์ใด มักจะต้องมีเรื่อง Price Action มาเกี่ยวข้องเสมอ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในการเทรด เชื่อว่าเทรดเดอร์หลายคนคงจะเคยสงสัยเช่นเดียวกัน ดังนั้น บทความนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Price Action และการนำไปใช้ให้ได้อย่างมืออาชีพกัน

Price Action คือ อะไร?

Price action คือ การเคลื่อนที่ของราคา โดยเทรดเดอร์ใช้ข้อมูลจากตรงนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ไม่จำกัดไว้เพียงกราฟแท่งเทียนอย่างเดียว กราฟในรูปแบบอื่น ๆ ก็นับว่าเป็น Price Action เช่นเดียวกัน เพราะเทรดเดอร์ที่เทรดโดยการวิเคราะห์จาก Price Action ก็คือการวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของราคา หรือพฤติกรรมราคาจากกราฟนั่นเอง

การเทรดด้วย Price Action ก็คือการเทรดโดยอาศัยพฤติกรรมราคา ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจน โดยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมเทรดโดยอาศัย Price Action เพียงอย่างเดียว แต่จะวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ เช่น แนวรับแนวต้าน อินดิเคเตอร์ เส้น MA เป็นต้น

Price Action

การใช้ Price Action ในการเทรดจึงสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น

  • วิเคราะห์กราฟจากแนวรับแนวต้าน กราฟอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมีการย่อตัวลงมาใกล้โซนแนวรับ พร้อมเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวขึ้น เทรดเดอร์จึงหาจังหวัดเข้าซื้อ
  • วิเคราะห์กราฟจากอินดิเคเตอร์ เมื่อสัญญาณจากอินดิเคเตอร์กำลังบอกว่า กราฟอาจจะมีการกลับตัวให้เตรียมหาจังหวะเข้าซื้อ เทรดเดอร์ก็จะรอให้เกิด Price Action หรือแท่งเทียนกลับตัว เพื่อเป็นการยืนยันในการเข้าออเดอร์ เมื่อแท่งเทียนปิดตัวเกิดขึ้นตามรูปแบบอย่างสมบูรณ์ จึงทำการเปิดออเดอร์ซื้อขาย
  • วิเคราะห์จากการเกิด Price Action ในทามเฟรมใหญ่ เช่น ในทามเฟรม Day เกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวใกล้กับโซนแนวรับแนวต้าน เทรดเดอร์คาดการณ์ว่ากราฟจะกลับตัวอย่างแน่นอน จึงย่อทามเฟรมไปที่ H1 เพื่อรอให้เกิด Price Action ในทามเฟรม H1 เพื่อเป็นการยืนยันในการเปิดออเดอร์อีกครั้ง ก็สามารถทำได้

จะเห็นได้ว่าการเทรดโดยใช้ Price Action สามารถนำไปปรับใช้ได้กับกลยุทธ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะชนะในการเทรด เทรดเดอร์เองควรศึกษาให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของแท่งเทียน ไม่แนะนำเพียงแค่ท่องจำหรือจำรูปแบบการกลับตัวเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ลองนำแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาเพื่อไปปรับใช้ ดังนี้

อาจารย์ใหญ่ในสายเทคนิค ถ้าพูดถึงท่านนี้คงจะไม่มีเทรดเดอร์คนไหนไม่รู้จัก คนที่ชื่อ Charles Henry Dow ผู้ที่เป็นเจ้าของทฤษฎีดาว ได้สังเกตุพฤติกรรมราคาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และทำการบันทึกจนกระทั่งมีผู้นำแนวคิดไปสร้างเป็นทฤษฎี Dow Theory ได้กล่าวไว้ว่า กราฟไม่เคยวิ่งเป็นเส้นตรง มีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของคลื่น และมีรูปแบบเดิมซ้ำ ๆ และก็เป็นความจริงแน่นอน เมื่อลองนำสิ่งนี้มาปรับใช้กับกราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนในทามเฟรมใหญ่ เช่น ทามเฟรม Day เป็นแท่งสีเขียว ราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิด หรือราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดในช่วงเวลาหนึ่งวัน โดยให้ความหมายที่หลายคนเข้าใจง่าย ๆ คือ แรงซื้อมากกว่าแรงขาย หรือกราฟกำลังขึ้นนั่นเอง แต่ถ้าเทรดเดอร์ลองย่อทามเฟรมลงมาดูที่ H1 หรือเล็กกว่านั้น เทรดเดอร์จะเห็นว่ากราฟ เป็นกำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดยกตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ

การวิเคราะห์ Price Action มีหลายทฤษฎี ทั้งตำราของญี่ปุ่นเองและตำราของฝรั่ง ก็จะมีรูปแบบแท่งเทียนและชื่อที่ไม่เหมือนกัน เพื่อให้เข้าในพฤติกรรมของราคาที่แท้จริง แนะนำว่าให้ย่อกราฟลงไปดูทามเฟรมที่เล็กลง เพื่อที่จะได้เห็นการเคลื่อนที่ของราคาที่แท้จริง ไม่ใช่มโนว่าเกิดแท่งเทียนรูปแบบนี้จะกลับตัว เมื่อถึงเวลาแล้วไม่กลับตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ก็เจ็บหนักตาม ๆ กัน

สาเหตุที่ Price Action ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากกาวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของราคา นั่นคือราคาจริงในปัจจุบัน ต่างจากอินดิเคเตอร์ที่ต้องรอให้แท่งราคาปัจจุบันปิดก่อน แล้วจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์เป็นเส้นหรือสัญญาณในการเทรด แต่ทั้งนี้ไม่มีอะไร 100% จึงควรนำไปวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ชนะในการเทรดแต่ละครั้ง

ข้อควรระวังในการเทรดโดยใช้ Price Action ไม่ว่าจะเทรดโดยกราฟแท่งเทียนกลับตัว หรือแท่งเทียนต่อเนื่องก็ตาม ก่อนเข้าเทรดควรรอให้แท่งราคาปิดเป็นที่เรียบร้อยก่อน เพื่อยื่นยันว่าแรงซื้อหรือแรงขายฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่า เพราะถ้าเข้าเทรดโดยเห็นแท่งเทียนยาวคิดว่าแนวโน้มชัดเจน และเมื่อใกล้จบแท่งกลับมีแรงอีกฝั่งหนึ่งตีย้อนกลับมา อาจจะทำให้เสียหายต่อพอร์ตได้

Price Action ถ้าเข้าใจสถานการณ์ไหนก็เทรดได้ เพราะตลาด Forex มีความผันผวนที่สูง การท่องจำอาจจะใช้ไม่ได้ผล ดังนั้น ถ้าเข้าใจรูปแบบการวิ่งโดยการสังเกตุการเคลื่อนที่ของราคา อ้างอิงค์จากทฤษฎีดาว ตามที่แนะนำไปแล้วในข้างต้น เชื่อว่าจะสามารถวิเคราะห์กราฟได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำกำไรจากการเทรดได้อย่างแน่นอน